БАЗАРДА ТОНАЛСАҢ, базарком жауап береді

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.

Апта апты­ғы


Базар­лар­дағы қал­та ұрлы­ғы үшін жау­ап­кер­шілік­ті сол базар иелері мен күзет агент­тік­тері мой­ны­на алуы керек, деп есеп­тей­ді ҚР бас про­ку­ро­ры Жақып Аса­нов.

«Ведом­ство­лық күзет меке­ме­лері базар­ларға бел­гілі уақы­тқа пай­да табу үшін ұры­лар­ды жібе­реді екен деп мен қара­пай­ым адам­дар­дан талай есті­гем. Сон­ды­қтан базар­лар­дағы қауіп­сіздік үшін сол базар­лар­дың иелері жау­ап беруі керек», – деді Ж. Аса­нов дүй­сен­бі күні заң­ды­лы­қтар­ды, құқы­қтық тәр­тіп­ті қам­та­ма­сыз ету және қыл­мыспен күрес жөнін­де­гі үйле­сті­ру кеңесінің оты­ры­сын­да.

Бас про­ку­рор­дың пікірін­ше, егер ведом­ство­лық күзет қала­ма­са, базар­лар­да ешқан­дай ұрлық бол­май­ды. «Егер күзетілетін аумақта ұрлық жаса­ла­тын бол­са, онда ондағы күзет меке­месі­нен лицен­зи­я­сын алып қояй­ық. Базар иелері мен күзет құры­лым­да­рын шақы­рып алып, нақты ақыл­да­сай­ық. Бұл мәсе­ле­ге прин­ципті түр­де қарау керек», – деді Ж. Аса­нов.

Қаз­ТАГ